Welkom

Welkom bij de on-line oefenmodule van IPORekenen.
Met dit  programma kun je je oefenen in het beantwoorden van vragen op het gebied van verpleegkundig/medisch rekenen.
Je kunt (straks) de onderdelen kiezen waarmee je wilt oefenen.
IPORekenen selecteert hieruit willekeurig 25 vragen.
Op elk antwoord krijg je direct een goed/fout reactie plus het juiste antwoord met uitleg.
Na afloop krijg je je score te zien. Zoveel vragen goed/fout beantwoord.
Er is algemene uitleg over het onderwerp beschikbaar onder de Help toets.

Er is ook een proeftoets waarmee je je kunt voorbereiden op een "echte" toets.
Je krijgt 15 vragen die je in (maximaal) 45 minuten beantwoorden.
Je krijgt pas feedback/resulaat te zien als je de toets hebt afgesloten.

IPORekenen is een programma van IPO Uitgever voor opleidingen en zorginstellingen in de gezondheidszorg.
Behalve deze oefenmodule omvat dit pakket: een toetsmodule die in de instelling kan worden gebruikt om studenten/medewerkers daadwerkelijk te toetsen op hun rekenkundige vaardigheden.
Van iedere deelnemer wordt per vraag een logfile bijgehouden.
Er is een beheermodule inclusief toetsenbank.
Met deze module kunnen toetsen worden samengesteld en beheerd.
Middels de loggegevens van de toetsmodule kan worden gevolgd, wie welke toets met welke vragen heeft gedaan en met welk resultaat. Dit kan worden gecommuniceerd met betrokkenen en leidinggevenden.
Een analyse instrument maakt deel uit van deze module.
Medewerkers en studenten van licentiehoudende instellingen kunnen met deze oefenmodule onbeperkt oefenen.

Een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de vragen is geleverd door de afdeling Opleidingen van het Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer.

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten: iporekenen@ipouitgever.com

Maak hieronder je keuze: